tva-logo

வீரவாகுதேவர் பதிகம்

nam a22 7a 4500
191015b1920 ii 000 0 tam d
_ |a 14587
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
_ |a வீரவாகுதேவர் பதிகம் |c இஃது த. சு. அப்பாவுபிள்ளை அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு சுந்தர ஐயர் குமாரனுமாகிய பஞ்சநத ஐயரால் அச்சிடப்பட்டது.-
_ |a திருவாதி |a Tiruvāti |b அழகர் விலாஸ அச்சகம் |b Aḻakar vilāsa accakam |c 1920
_ _ |a 12:00 PM
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a பதிகம்- வீரவாகுதேவர் பதிகம்- நவவீரர்கள் பதிகம்-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014587
TVA_BOK_0014587
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image