முப்பத்திரண்டுபதுமைகதை

nam a22 7a 4500
191015b1882 ii 000 0 tam d
_ |a முப்பத்திரண்டுபதுமைகதை |c இந்நூல் அருணாசலமுதலியாரால் பரிசோதிக்கப்பட்டது.-
_ |a திருப்பதி |a Tiruppati |b கலைக்கியானமுத்திராக்ஷரசாலை |b Kalaikkiyāṉamuttirākṣaracālai |c 1882
_ _ |a (207) p.
|a In Tamil
_ _ |a வரலாறு
_ _ |a அருணாசலமுதலியார்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015151
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க