மாணவரே நீர் இந்நாட்டு மன்னரானால்

nam a22 7a 4500
190813b1950 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14862
_ _ |c அணா. 6
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a தவமணி பேரின்பராஜ் |a Tavamaṇi pēriṉparāj
0 0 |a மாணவரே நீர் இந்நாட்டு மன்னரானால் |c தவமணி பேரின்பராஜ்.
0 0 |a Māṇavarē nīr innāṭṭu maṉṉarāṉāl
_ _ |a தூத்துக்குடி |a Tūttukkuṭi |b சௌத் இந்தியன் லித்தோ பிரஸ் |b Caut intiyaṉ littō piras |c 1950
_ _ |a 33 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கதை
0 _ |a கதை, புதினம், நாவல்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014862
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க