ஸ்ரீசுப்பிரமணிய பக்திரஸ கீர்த்தனைகள்

nam a22 7a 4500
190813b1922 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14861
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சுப்பலக்ஷிமி அம்மாள், S. P. |a Cuppalakṣimi am'māḷ, S. P.
0 0 |a ஸ்ரீசுப்பிரமணிய பக்திரஸ கீர்த்தனைகள் |c இந்நூல் S. P. சுப்பலக்ஷிமி அம்மாளால் இயற்றப்பட்டு, வேலுப்பிள்ளையவர்களாலும் C. முருகையா பிள்ளை அவர்களாலும் பரிசோதிக்கப்பட்டு பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Srīcuppiramaṇiya paktirasa kīrttaṉaikaḷ
_ _ |a கும்பகோணம் |a Kumpakōṇam |b ஸ்ரீ கிருஷ்ணவிலாசஸ பிரஸ் |b Srī kiruṣṇavilācasa piras |c 1922
_ _ |a 36 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம் |v பாடல்கள்
0 _ |a வேலுப்பிள்ளை
0 _ |a முருகையா பிள்ளை, C.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014861
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க