ஸ்ரீ முருகக்கடவுளின் தியானப்பாமணி

nam a22 7a 4500
190813b1911 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14869
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கங்காதர நாவலர், கி. ஊ. பா. |a Kaṅkātara nāvalar, ki. Ū. Pā.
0 0 |a ஸ்ரீ முருகக்கடவுளின் தியானப்பாமணி |c இஃது செ. பொன்னப்ப பிள்ளை மற்றும் கோ. கோ. ஜெயராம் பிள்ளை இவ்விருவர்கட் கேட்டுக்கொண்ட விருப்பத்திற்கிணங்க ஸ்ரீ ஜெய விநாயக சிவப்ரகாஸ மடாதிபதியாகிய தேசிக சுவாமிகள் கி. ஊ. பா. கங்காதர நாவலரவர்களால் இயற்றப்பட்டு தமது அச்சகத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Srī murukakkaṭavuḷiṉ tiyāṉappāmaṇi
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஸ்ரீ ஜெய விநாயக சிவப்பிரகாச அச்சகம் |b Srī jeya vināyaka civappirakāca accakam |c 1911
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a தியானப்பாமணி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014869
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க