குருசரிதை விமரிசை

nam a22 7a 4500
191015b1952 ii 000 0 tam d
_ _ |a Kesavachar Katti
_ |a குருசரிதை விமரிசை |c by Kesavachar Katti tamil translation by B. V. Renganathachariar.-
_ |a Kumbakonam |b Sri Vidya Power Press |c 1952
_ _ |a xv- 28 p.
|a In Bilingual
_ _ |a சமயம்
_ _ |a குருசரிதைவிமரிசை-
_ _ |a Renganathachariar- B. V.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015305
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க