ஸ்ரீதோபாசுவாமிகள் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
191015b1914 ii 000 0 tam d
_ _ |a பானுகவி |a ம. தி. |a Pāṉukavi |a ma. Ti.
_ |a ஸ்ரீதோபாசுவாமிகள் சரித்திரம் |c இந்நூல் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமிகள் கேட்டுக்கொண்டபடி ம. தி. பானுகவியவர்களால் இயற்றப்பட்டு- A. S. G. L. பத்பநாபாச்சாரியார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது. -
_ |a வேலூர் |a Vēlūr |b சுந்தர விநாயகர் அச்சுக்கூடம் |b Cuntara vināyakar accukkūṭam |c 1914
_ _ |a (viii)- 29 p.
|a In Tamil
_ _ |a சரித்திரம்
_ _ |a பத்பநாபாச்சாரியார்- A. S. G. L.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015301
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க