திருசெந்தூர் முருகன் புகழ் கீர்த்தனம்

nam a22 7a 4500
190813b1912 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14872
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நவநீதகிருஷ்ணய்யர், என். எஸ். |a Navanītakiruṣṇayyar, eṉ. Es.
0 0 |a திருசெந்தூர் முருகன் புகழ் கீர்த்தனம் :|b1 பக்திரஸமான துதி |c இஃது என். எஸ். நவநீதகிருஷ்ணய்யரவர்களால் இயற்றப்பெற்று S. முத்தையபிள்ளையவர்களால் சுத்தப்பிரதியாய் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
0 0 |a Tirucentūr murukaṉ pukaḻ kīrttaṉam
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b ஸ்ரீ சாரதாம்பாள் அச்சகம் |b Srī cāratāmpāḷ accakam |c 1912
_ _ |a 32 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a முருகன் புகழ் கீர்த்தனம், பக்திரஸம்,
0 _ |a முத்தையபிள்ளை, S.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014872
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க