கலியுகத்தின் மகத்துவமாகிய காலக்கியானம்

nam a22 7a 4500
191015b1924 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 2
_ |a கலியுகத்தின் மகத்துவமாகிய காலக்கியானம் |c இந்நூல் போத்தலூர் வீரப்பிர்மம் அவர்களால் தெலுங்கில் அருளிச்செய்யப்பட்டு- அனந்தசுப்பய்யறால் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பித்ததை எம். இ. எம் பாஸ்கரதாஸ் அவர்களால் பார்வையிடப்பெற்று பதிப்பிக்கப்பெற்றது. -
_ |a மதுரை |a Maturai |b டி. கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை அன் பிரதர்ஸ் |b Ṭi. Kiruṣṇacāmi piḷḷai aṉ piratars |c 1924
_ _ |a 16 p.
|a In Tamil
_ _ |a வரலாறு
_ _ |a அனந்தசுப்பய்யறால்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015308
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க