ஸ்ரீ பிர்ஹ்மானந்த சுவாமிகள் தோத்ர கீதம்

nam a22 7a 4500
191015b1930 ii 000 0 tam d
_ _ |a முத்துச்சாமி ஆச்சாரி |a K. |a Muttuccāmi āccāri |a K.
_ |a ஸ்ரீ பிர்ஹ்மானந்த சுவாமிகள் தோத்ர கீதம் |c இந்நூல் K. முத்துச்சாமி ஆச்சாரி அவர்களால் இயற்றப்பட்டு- N. மதுரமுத்து ஆச்சாரி அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ |a மதுரை |a Maturai |b மனோன்மணி விலாச அச்சியந்திரசாலை |b Maṉōṉmaṇi vilāca acciyantiracālai |c 1930
_ _ |a 20 p.
|a In Tamil
_ _ |a சமயம்
_ _ |a தாலாட்டு- காப்பு வெண்பா- ஒயில்கும்மி-
_ _ |a மதுரமுத்து ஆச்சாரி- N.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015306
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க