எட்வாட் சக்ரவர்த்தி

nam a22 7a 4500
190813b1903 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14870
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை, ச. |a Tirucciṟṟampalam piḷḷai, ca.
0 0 |a எட்வாட் சக்ரவர்த்தி |c இஃது கோயமுத்தூர் பண்டிதர் ச. திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையால் இயற்றப்பட்டு, வெ. வேணுகோபால செட்டியார் அவர்கள் எழுதிய முகவுரையுடன் கூடியது.
0 0 |a Eṭvāṭ cakravartti
0 _ |a Emperor Edward
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஜி. ஏ. நடேசன் அண்டு கம்பெனி அச்சுக்கூடம் |b Ji. Ē. Naṭēcaṉ aṇṭu kampeṉi accukkūṭam |c 1903
_ _ |a (vi), 176 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சுயசரிதை
0 _ |a திரு அவராதம், வயதுவந்தவரானது, அமெரிகா விஜயம், கேம்ப்ரிட்ஜ் சர்வகவாசாலை, திருமணம்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014870
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க