மாதர்வேளூர் என்னும் மாதலீபுரமகாத்மியம்

nam a22 7a 4500
191015b1952 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a சுப்பையாபிள்ளை |a K. |a Cuppaiyāpiḷḷai |a K.
_ |a மாதர்வேளூர் என்னும் மாதலீபுரமகாத்மியம் |c இஃது தஞ்சை சரஸ்வதி மஹாலில் இருந்த தமிழ் ஏடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பிரதிக்கிணங்க சீகாழி K. சுப்பையாபிள்ளை அவர்களால் எழுதப்பட்டது.-
_ |a சீர்காழி |a Cīrkāḻi |b மாதர்வேளூர் தேவஸ்தான வெளியீடு |b Mātarvēḷūr tēvastāṉa veḷiyīṭu |c 1952
_ _ |a xii- 47 p.
|a In Tamil
_ _ |a தல வரலாறு
_ _ |a ஸ்தல வரலாறு- அபயங்கரதேவர் வரலாறு- ஹேமன் சாப விமோசனமான வரலாறு- பர்க்கர் சர்ப்பஹத்தி நீங்கப்பெற்ற வரலாறு- மாதலீசுவரமான வரலாறு- உத்தர ஹாலாஸ்யமான வரலாறு- வராங்கி குஷ்டரோகியான வரலாறு- வராங்கி குஷ்டரோகம் நீங்கப்பெற்ற வரலாறு- மகா சாஸ்தாவின் வரலாறு-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015310
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க