இந்தியாவில் ஆங்கிலேய ஆதிபத்தியம்

nam a22 7a 4500
190813b1915 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14876
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Srinivasa Vencatachari, S.
0 0 |a இந்தியாவில் ஆங்கிலேய ஆதிபத்தியம் :|b1 Part II (Tamil) |c by S. Srinivasa Vencatachari
0 0 |a Intiyāvil āṅkilēya ātipattiyam
0 _ |a British Rule in India |b Part II (Tamil)
_ _ |a Madras |b The Guardian Press |c 1915
_ _ |a 15 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a இந்தியாவில் பிரிடிஷ் துரைத்தனம், சீர்திருத்தங்கள்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014876
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க