பொது விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
191015b1961 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 2. 00
_ _ |a இராஜகோபாலன் |a எஸ். |a Irājakōpālaṉ |a es.
_ |a பொது விஞ்ஞானம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர்கள் எஸ். இராஜகோபாலன்- கே. சீதாராமன்-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b M. சேஷாசலம் அண்டு கம்பெனி |b M. Cēṣācalam aṇṭu kampeṉi |c 1961
_ _ |a x- 202 p.
|a In Tamil
_ _ |a சீதாராமன்- கே.
_ _ |a கல்வி
_ _ |a அறிவியல்- கல்வி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015312
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க