நவமணிக்கீதம்

nam a22 7a 4500
191015b1923 ii 000 0 tam d
_ _ |a பொன்னுசாமி கவுண்டர் |a K. S. |a Poṉṉucāmi kavuṇṭar |a K. S.
_ |a நவமணிக்கீதம் |c இந்நூல் பவானி தாலுகா குறிச்சி கஸ்பாவிலுள்ள ஆலயங்களையும் மூர்த்திகளையும் பற்றி குறிச்சி K. S. பொன்னுசாமி கவுண்டரும் உடுமலைக்குறிஞ்சி குமரானந்தசாமிகளும் பாடப்பெற்று பதிப்பிக்கப்பட்டது. -
_ |a பவானி |a Pavāṉi |b கோல்டன் பிரஸ் |b Kōlṭaṉ piras |c 1923
_ _ |a 16 p.
|a In Tamil
_ _ |a குமரானந்தசாமி
_ _ |a சமயம் |v பாடல்கள்
_ _ |a விநாயகர்துதி- சுப்பிரமணியர் துதி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015352
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க