tva-logo

கதிர்வேற் கவிராயர் அவர்கள் பாடிய உயிரெழுத்து சந்தத் திருப்புகழ் கீர்த்தனங்கள்

nam a22 7a 4500
210315b1923 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14931
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கதிர்வேற் கவிராயர் |a Katirvēṟ kavirāyar
0 0 |a கதிர்வேற் கவிராயர் அவர்கள் பாடிய உயிரெழுத்து சந்தத் திருப்புகழ் கீர்த்தனங்கள் |c இஃது வீரபத்திரய்யரவர்களால் சேகரஞ்செய்யப்பட்டு அப்பாவுசாமி அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ _ |a சேலம் |a Cēlam |b பட்டக்கார் அச்சகம் |b Paṭṭakkār accakam |c 1923
_ _ |a 26 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014931
TVA_BOK_0014931
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image