அபிமன்னன் சுந்தரிமாலை

nam a22 7a 4500
191015b1951 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1-12-0
_ _ |a புகழேந்திப்புலவர் |a Pukaḻēntippulavar
_ |a அபிமன்னன் சுந்தரிமாலை |c இந்நூல் புகழேந்திப்புலவர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மலர்மகள் விலாச அச்சுக்கூடம் |b Malarmakaḷ vilāca accukkūṭam |c 1951
_ _ |a (198+2) 200 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015434
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க