tva-logo

சைவபூஷண சந்திரிகை

nam a22 7a 4500
191023b1900 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16240
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கதிரைவேற் பிள்ளை, நா. |a katiraiver pillai, na. |d 1844-1907
0 0 |a சைவபூஷண சந்திரிகை |c இஃது நா. கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Caivapūṣaṇa cantirikai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b வெ. நா. ஜூபிலி அச்சியந்திரசாலை |b Ve. Nā. Jūpili acciyantiracālai |c 1900
_ _ |a 67 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், பக்தி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016240
TVA_BOK_0016240
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image