மின்னொளியாள் குறம்

nam a22 7a 4500
191023b1952 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16273
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a புகழேந்திப்புலவர் |a Pukaḻēntippulavar
0 0 |a மின்னொளியாள் குறம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் புகழேந்திப்புலவர்
0 0 |a Miṉṉoḷiyāḷ kuṟam
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மலர்மகள் விலாச அச்சுக்கூடம் |b Malarmakaḷ vilāca accukkūṭam |c 1952
_ _ |a 93 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a விநாயகர் தோத்திரம், சரஸ்வதி தோத்திரம்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016273
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க