tva-logo

ஸ்ரீபார்த்தசாரதிமாலை

nam a22 7a 4500
191024b1920 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16313
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a செளரியப்பெருமாள் தாசர் |a Ceḷariyapperumāḷ tācar
0 0 |a ஸ்ரீபார்த்தசாரதிமாலை |c இந்நூலின் ஆசிரியர் செளரியப்பெருமாள் தாஸர்
0 0 |a Srīpārttacāratimālai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை |b Naṟṟamiḻvilāca acciyantiracālai |c 1920
_ _ |a 24 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016313
TVA_BOK_0016313
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image