tva-logo

அலடின் அல்லது விசித்ர விளக்கு

nam a22 7a 4500
201207b1912 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16426
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஸ்ரீநீவாஸ, ஸி. ஆர். |a Srīnīvāsa, si. Ār.
0 0 |a அலடின் அல்லது விசித்ர விளக்கு |c இஃது ஸி. ஆர். ஸ்ரீநிவாஸ ஐயங்காரால் இயற்றி வெளியிடப்பட்டது.
0 0 |a Alaṭiṉ allatu vicitra viḷakku
0 _ |a Aladdin or The Wonderful Lamp
_ _ |a திருச்சினாப்பள்ளி |a Tirucciṉāppaḷḷi |b அர்ச். சூசையப்பர் தொழிற்சாலை அச்சாபீஸ் |b Arc. Cūcaiyappar toḻiṟcālai accāpīs |c 1912
_ _ |a iv, 28 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a தமிழ்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016426
TVA_BOK_0016426
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image