tva-logo

அளகாபுரி ஸ்ரீ மீனாக்ஷிசுந்தரேசுரர் திருவிரட்டைமணிமாலை

nam a22 7a 4500
201223b ii d00 0 tam d
_ _ |a 16449
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சொக்கலிங்கச் செட்டியார், ராம. சொ. |a Cokkaliṅkac ceṭṭiyār, rāma. Co. |d 1856-1930
0 0 |a அளகாபுரி ஸ்ரீ மீனாக்ஷிசுந்தரேசுரர் திருவிரட்டைமணிமாலை |c இந்நூல் சொக்கலிங்கச்செட்டியாரவர்களால் இயற்றப்பட்டு அரு. அள. அளகப்பசெட்டியாரவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
0 0 |a Aḷakāpuri srī mīṉākṣicuntarēcurar tiruviraṭṭaimaṇimālai
_ _ |a சிதம்பரம் |a Citamparam |b ஸ்ரீ குஞ்சிதசரணம் பிரஸ் |b Srī kuñcitacaraṇam piras
_ _ |a 12 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a அளகப்பசெட்டியார், அரு. அள.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016449
TVA_BOK_0016449
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image