tva-logo

இரட்டைமணிமாலை அம்மானை சித்திரக்கவிகள்

nam a22 7a 4500
201215b1949 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16710
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கிருஷ்ணமாசாரியார், P. R. |a Kiruṣṇamācāriyār, P. R.
0 0 |a இரட்டைமணிமாலை அம்மானை சித்திரக்கவிகள் |c இஃது P. R. கிருஷ்ணமாச்சாரியாரால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Iraṭṭaimaṇimālai am'māṉai cittirakkavikaḷ
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a கோயமுத்தூர் |a Kōyamuttūr |b கூட்டுறவு அச்சுக்கூடம் |b Kūṭṭuṟavu accukkūṭam |c 1949
_ _ |a xiv, (76+15) 91 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016710
TVA_BOK_0016710
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image