சித்திராபுத்திர நயினார் கதை

nam a22 7a 4500
191120b1929 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16727
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a புகழேந்திப்புலவர் |a Pukaḻēntippulavar
0 0 |a சித்திராபுத்திர நயினார் கதை :|b1 ஐதிகப்படங்களுடன் |c இஃது புகழேந்திப்புலவர்களால் இயற்றப்பட்டு, ஆறுமுகசுவாமிகளால் பார்வையிடப்பட்டு, இட்டா சக்கரபாணி நாயுடு அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Cittirāputtira nayiṉār katai
_ _ |b சுந்தரம் அச்சுக்கூடம் |b Cuntaram accukkūṭam |c 1929
_ _ |a 96 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கதை
0 _ |a அமராவதி கதை,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016727
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க