tva-logo

அகண்ட பரிபூரண ஸச்சிதானந்த ஸாக்ஷாத் கார நிஜானந்த ஸ்வாநு பூதியிலிருக்கும் ப்ரம்மஸ்ரீ பிரம்ம நிஷ்டாபரன் அவதூதர் ஸதானந்தஸ்வாமிகளால் செய்யப்பெற்ற ஸமுதாயம் என்னும் பூலோக ஜன சமூகச் சீர்திருத்த சாஸ்திரம்

nam a22 7a 4500
210316b1924 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16911
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஸதானந்தஸ்வாமி |a Satāṉantasvāmi
0 0 |a அகண்ட பரிபூரண ஸச்சிதானந்த ஸாக்ஷாத் கார நிஜானந்த ஸ்வாநு பூதியிலிருக்கும் ப்ரம்மஸ்ரீ பிரம்ம நிஷ்டாபரன் அவதூதர் ஸதானந்தஸ்வாமிகளால் செய்யப்பெற்ற ஸமுதாயம் என்னும் பூலோக ஜன சமூகச் சீர்திருத்த சாஸ்திரம்
0 0 |a Akaṇṭa paripūraṇa saccitāṉanta sākṣāt kāra nijāṉanta svānu pūtiyilirukkum pram'masrī piram'ma niṣṭāparaṉ avatūtar satāṉantasvāmikaḷāl ceyyappeṟṟa samutāyam eṉṉum pūlōka jaṉa camūkac cīrtirutta cāstiram
0 _ |a Social Science
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தென்காசி |a Teṉkāci |b ஸ்ரீராமாநுஜம் பிரஸ் |b Srīrāmānujam piras |c 1924
_ _ |a 88 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமூக அறிவியல்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016911
TVA_BOK_0016911
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image