tva-logo

ரஜபுத்திர ரத்தினம்

nam a22 7a 4500
210315b1919 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15023
_ _ |c அணா. 5
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ராமசந்திரன், பி. |a Rāmacantiraṉ, pi.
0 0 |a ரஜபுத்திர ரத்தினம் |c இஃது பி. ராமசந்திரன் அவர்களால் எழுதப்பட்டு வி. சூ. நடராஜன் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
0 _ |a The Rajput gem |b an historical Tamil story
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b வி. சூ. நடராஜன் |b Vi. Cū. Naṭarājaṉ |c 1919
_ _ |a vi- 55 p.
0 _ |a பரிதிமாற் கலைஞன் புத்தகசாலை பிரசுரம் |v 2
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரித்திரம்
0 _ |a சரித்திரம்- கதை- வரலாறு-
0 _ |a நடராஜன்- வி. சூ.
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015023
TVA_BOK_0015023
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image