கீதாமிர்தம்

nam a22 7a 4500
191015b1889 ii 000 0 tam d
_ _ |a தங்கவேலுஸாமித் தேவர் |a வீ |a Taṅkavēlusāmit tēvar |a vī
_ |a கீதாமிர்தம் |c இஃது வீ. தங்கவேலுஸாமித் தேவர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் |b Kalāratnākara accukkūṭam |c 1889
_ _ |a 40 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015468
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க