tva-logo

பக்தி பாசுரம்

nam a22 7a 4500
191015b1922 ii 000 0 tam d
_ |a 15280
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கந்தசாமிக் கவிராயர், அ. |a Kantacāmik kavirāyar, a.
_ |a பக்தி பாசுரம் |c இந்நூல் அ. கந்தசாமிக் கவிராயரவர்களால் இயற்றப்பட்டு- இராமலிங்கக் குருக்களவர்களது அச்சகத்தில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது. -
_ |a விருதுபட்டி |a Virutupaṭṭi |b சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலை |b Caccitāṉanta acciyantiracālai |c 1922
_ _ |a 8:00 PM
|a In Tamil
_ _ |a சமயம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015280
TVA_BOK_0015280
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image