ஹரிஹரப் புதல்வராகிய தேசுமிக்கையனார் சரித்திர சுருக்கமும் வன்னியடி ஸ்ரீ கருப்பண்ண சுவாமிகள் சரித்திர சுருக்கமும்

nam a22 7a 4500
190910b1911 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15482
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a தாயுமானபிள்ளை, சு. |a Tāyumāṉapiḷḷai, cu.
0 0 |a ஹரிஹரப் புதல்வராகிய தேசுமிக்கையனார் சரித்திர சுருக்கமும் வன்னியடி ஸ்ரீ கருப்பண்ண சுவாமிகள் சரித்திர சுருக்கமும் |c இஃது சு. தாயுமானபிள்ளை அவர்கள சொல்ல எழுதி தி. சபாபதிபிள்ளை அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது..
0 0 |a Hariharap putalvarākiya tēcumikkaiyaṉār carittira curukkamum vaṉṉiyaṭi srī karuppaṇṇa cuvāmikaḷ carittira curukkamum
_ _ |a திருச்சி |a Tirucci |b ஸ்ரீமட்டுவார் குழளாம்பாள் அச்சுக்கூடம் |b Srīmaṭṭuvār kuḻaḷāmpāḷ accukkūṭam |c 1911
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரித்திரம்
0 _ |a வரலாறு, வாழ்க்கை வரலாறு, சரித்திரம்,
0 _ |a சபாபதிபிள்ளை, தி.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015482
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க