பெரிய எழுத்து ஸ்ரீகிருஷ்ணசுவாமி தூது

nam a22 7a 4500
190910b1957 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15481
_ _ |c ரூ. 1. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a குமாரசுவாமி தேசிகர், கா. |a Kumāracuvāmi tēcikar, kā.
0 0 |a பெரிய எழுத்து ஸ்ரீகிருஷ்ணசுவாமி தூது |c இந்நூல் கா. குமாரசுவாமி தேசிகர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Periya eḻuttu srīkiruṣṇacuvāmi tūtu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மலர்மகள் விலாசம் பிரஸ் |b Malarmakaḷ vilācam piras |c 1957
_ _ |a (103+1) 104 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015481
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க