மெய் நிலைப் போதம்

nam a22 7a 4500
191019b1931 ii 000 0 tam d
_ _ |a ஞான பண்டித ஆஷிக்குல் றசூல் மகரிஷி மார்க்ககாதர் |a Ñāṉa paṇṭita āṣikkul ṟacūl makariṣi mārkkakātar
_ _ |a மெய் நிலைப் போதம்
_ _ |a Mey nilaip pōtam
_ |a மதுரை |a Maturai |b மதுமதீயன் பிரஸ் |b Matumatīyaṉ piras |c 1931
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015919
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க