வியாசன் விபரீதம்

nam a22 7a 4500
191019b1906 ii 000 0 tam d
_ _ |a வியாசன் விபரீதம்
_ _ |a Viyācaṉ viparītam
_ |b சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம் |b Civakāmivilāca accukkūṭam |c 1906
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015922
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க