திருவீழிமித் தலப்புராணம்

nam a22 7a 4500
190910b1916 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15486
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சோமசுந்தரஉடையார், வே. |a Cōmacuntara'uṭaiyār, vē.
0 0 |a திருவீழிமித் தலப்புராணம் |c இஃது வே. சோமசுந்தஉடையார் அவர்களால் செய்யப்பட்டு, திருவாடுதுறை ஆதினம் கார்பார் ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ வைத்தினாத தம்பிரானவர்கள் பேருதவியாலும் மனுதபஞ்சேர் கிராமத்தார்கள் பேருதவியாலும் அச்சிடப்பட்டது.
0 0 |a Tiruvīḻimit talappurāṇam
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a கும்பகோணம் |a Kumpakōṇam |b லெக்ஷிமி விலாஸ் பிரஸ் |b Lekṣimi vilās piras |c 1916
_ _ |a (i), 26 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a புராணம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015486
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க