அத்திகிரி என்னும் ஸ்ரீ காஞ்சி க்ஷேத்ர மஹாத்மியம்

nam a22 7a 4500
190910b1925 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15485
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வரதராஜய்யங்கார், S. V. |a Varatarājayyaṅkār, S. V.
0 0 |a அத்திகிரி என்னும் ஸ்ரீ காஞ்சி க்ஷேத்ர மஹாத்மியம் |c இந்நூல் S. V. வரதராஜய்யங்கார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு, சின்னசாமய்யா அவர்களால் வெளியிடப்பெற்றது.
0 0 |a Attikiri eṉṉum srī kāñci kṣētra mahātmiyam
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சந்திரா அச்சுக்கூடம் |b Cantirā accukkūṭam |c 1925
_ _ |a 52 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம்
0 _ |a சின்னசாமய்யா
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015485
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க