ஆபஸ்தம்ப மஹரிஷி அருளிய க்ருஹ்யஸூத்ரம்

nam a22 7a 4500
191019b1952 ii 000 0 tam d
_ _ |a ஆபஸ்தம்ப மஹரிஷி |a Āpastampa mahariṣi
_ _ |a ஆபஸ்தம்ப மஹரிஷி அருளிய க்ருஹ்யஸூத்ரம்
_ _ |a Āpastampa mahariṣi aruḷiya kruhyasūtram
_ |a கும்பகோணம் |b வேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபை |b Vēta tarmacāstra paripālaṉa sapai |c 1952
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015923
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க