tva-logo

தெளிவுமதித் திறவுகோல்

nam a22 7a 4500
210325b1920 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15488
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஆறுமுக நயினார் பிள்ளை, த. |a Āṟumuka nayiṉār piḷḷai, ta.
0 0 |a தெளிவுமதித் திறவுகோல் |c இஃது த. ஆறுமுக நயினர் பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டு K. மாயாண்டி பிள்ளையால் தமது அச்சகத்தில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.-
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b மனோன்மணி விலாஸ அச்சியந்திரசாலை |b Maṉōṉmaṇi vilāsa acciyantiracālai |c 1920
_ _ |a 9:00 PM
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a தெளிவுமதித் திறவுகோல்-
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015488
TVA_BOK_0015488
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image