திருக்களர் தோத்திரத்திரட்டு

nam a22 7a 4500
190910b1911 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15487
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a குமாரசுவாமி பிள்ளை, ஆ. அ. |a Kumāracuvāmi piḷḷai, ā. A.
0 0 |a திருக்களர் தோத்திரத்திரட்டு |c இஃது ஆ. அ. குமாரசுவாமி பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Tirukkaḷar tōttirattiraṭṭu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கார்டியன் பிரஸ் |b Kārṭiyaṉ piras |c 1911
_ _ |a 21 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015487
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க