ஷட்பிரபந்தங்கள்

nam a22 7a 4500
190910b1909 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15497
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வீரப்பசெட்டியார், சி. வீர. |a Vīrappaceṭṭiyār, ci. Vīra.
0 0 |a ஷட்பிரபந்தங்கள் |c இஃது சி. வீர. வீரப்பசெட்டியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு சுப்பிரமணியச்செட்டியார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Ṣaṭpirapantaṅkaḷ
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மதராசு ரிப்பன் அச்சியந்திராசாலை |b Matarācu rippaṉ acciyantirācālai |c 1909
_ _ |a 164 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a சுப்பிரமணியச்செட்டியார்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015497
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க