tva-logo

அர்ச். ஞானப்பிரகாசியாரின் பத்திப் பரணி

nam a22 7a 4500
230828b1926 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15765
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஞானப்பிரகாசியார், அர்ச். |a ñāṉappirakāciyār arc
0 0 |a அர்ச். ஞானப்பிரகாசியாரின் பத்திப் பரணி
0 0 |a Arc. Ñāṉappirakāciyāriṉ pattip paraṇi
_ _ |a Trichinopoly |b St. Joseph Industrial School press |c 1926
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015765
TVA_BOK_0015765
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image