tva-logo

கர்னன் சண்டை நாடகம்

nam a22 7a 4500
210325b1949 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15866
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வீரப்படையாட்சி, வை. |a Vīrappaṭaiyāṭci, vai.
0 0 |a கர்னன் சண்டை நாடகம்
0 0 |a Karṉaṉ caṇṭai nāṭakam
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மலர்மகள் விலாச அச்சகம் |b Malarmakaḷ vilāca accakam |c 1949
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015866
TVA_BOK_0015866
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image