பதார்த்தஸாரம்

nam a22 7a 4500
191203b1992 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18034
_ _ |c ரூ. 135. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மாகநந்தி ஆசாரியர் |a Mākananti ācāriyar
0 0 |a பதார்த்தஸாரம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் மாகநந்தி ஆசாரியர், பதிப்பாசிரியர் திருமதி இராஜலெக்ஷ்மி, முனைவர். சி. கோ. தெய்வநாயகம்.
0 0 |a Patārttasāram
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 1992
_ _ |a (127+827) 954 p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் வெளியீடு |v 339
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம்
0 _ |a நவ பதார்த்தம், ஸப்த தத்துவம்,
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு
_ _ |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0018034
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க