தைலவருக்கச் சுருக்கம்

nam a22 7a 4500
191204b2015 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18072
_ _ |a 9789385165597 |c ரூ. 100. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a தேரையர் |a Tēraiyar
0 0 |a தைலவருக்கச் சுருக்கம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் தேரையர், பதிப்பாபசிரியர் முனைவர் கோ. விசயராகவன்.
0 0 |a Tailavarukkac curukkam
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |b Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam |c 2015
_ _ |a (x), 156 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a அசனாமிர்தத் தைலம், அரக்கு தைலம், அரைப்பு வகை,
0 _ |a விசயராகவன், கோ.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0018072
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க