திருவாட்போக்கில் புராணம்

nam a22 7a 4500
191204b2015 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18077
_ _ |a 9789385165153 |c ரூ. 150. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வைத்தினாததேசிகர் |a Vaittiṉātatēcikar
0 0 |a திருவாட்போக்கில் புராணம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் வைத்தினாததேசிகர், பதிப்பாபசிரியர் முனைவர் கோ. விசயராகவன்.
0 0 |a Tiruvāṭpōkkil purāṇam
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |b Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam |c 2015
_ _ |a xii, (38+157+3) 198 p.
0 _ |v 860
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a புராணம்
0 _ |a விசயராகவன், கோ.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0018077
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க