தமிழ்நாட்டு மூலிகைகள்

nam a22 7a 4500
191209b2000 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18224
_ _ |a 8170902770 |c ரூ. 100. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a செகதீசன், ம. |a Cekatīcaṉ, ma.
0 0 |a தமிழ்நாட்டு மூலிகைகள் :|b1 அறிவியல் ஆய்வுகள் |c ஆசிரியர் ம. செகதீசன்
0 0 |a Tamiḻnāṭṭu mūlikaikaḷ
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் |b Tamiḻp palkalaik kaḻakam |c 2000
_ _ |a 112 p. |b Plates.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு |v 217
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a தாவரவியல்
0 _ |a தாவரவியல், மூலிகை, அகராதி,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0018224
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க