காகிதச் சுவடி ஆய்வுகள்

nam a22 7a 4500
191224b2000 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18225
_ _ |c ரூ. 250. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a காகிதச் சுவடி ஆய்வுகள் |c இந்நூலின் பதிப்பாசிரியர்கள் முதுமுனைவர். ம. சா. அறிவுடைநம்பி, முனைவர் சி. இலட்சுமணன்.
0 0 |a Kākitac cuvaṭi āyvukaḷ
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp puttakālayam |c 2000
_ _ |a x, 445 p.
_ _ |a In Tamil & English
_ 0 |a சுவடியியல்
0 _ |a அறிஞர் அண்ணாவின் கடிதங்கள், சர்மாவின் பயண அனுபவங்கள்,
0 _ |a அறிவுடைநம்பி, ம. சா.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0018225
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க