tva-logo

அதிவீர ராம பாண்டியர் இயற்றிய கூர்ம புராண மூலம்

nam a22 7a 4500
201207b1961 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18376
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அதிவீரராம பாண்டியர் |a Ativīrarāma pāṇṭiyar |e 1564-1610
0 0 |a அதிவீர ராம பாண்டியர் இயற்றிய கூர்ம புராண மூலம் :|b1 பூருவகாண்டம் |c இஃது இராம. கோவிந்தசாமி பிள்ளை அவர்களால் பலபிரதிகளைக்கொண்டு பரிசோதித்து S. கோபாலையரவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a Ativīra rāma pāṇṭiyar iyaṟṟiya kūrma purāṇa mūlam
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b வெற்றிவேல் அச்சகம் |b Veṟṟivēl accakam |c 1961
_ _ |a xxiv, 728, 104 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், புராணம், பூருவகாண்டம்,
0 _ |a கோவிந்தசாமி பிள்ளை, இராம.
0 _ |a கோபாலன், சே.
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் |8 Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0018376
TVA_BOK_0018376
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image