ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் பால காண்டம்

nam a22 7a 4500
191217b1955 ii d00 0 tam d
_ _ |a 18485
_ _ |c ரூ. 3-8-0
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ராகவன், D. S. |a Rākavaṉ, D. S.
0 0 |a ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் பால காண்டம் :|b1 தமிழ் வசனம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் D. S. ராகவன்
0 0 |a Srīmat vālmīki rāmāyaṇam pāla kāṇṭam
_ _ |a Madras |b The Jamaliah Press |c 1955
_ _ |a (x), 175 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a புராணம்
0 _ |a தாடகை வதம், பரி வேள்வி, அமைச்சுப் பெருமை,
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் |8 Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0018485
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க