tva-logo

புதிய மூன்றாம் பாட புத்தகம்

nam a22 7a 4500
191113b1927 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17051
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a புதிய மூன்றாம் பாட புத்தகம்
0 0 |a Putiya mūṉṟām pāṭa puttakam
0 _ |a New Tamil Reader |b Third Book
_ _ |a Madura |b E. M. Gopalakrishna Kone |c 1927
_ _ |a 78 p. |b ill.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a தமிழ்
0 _ |a இந்திய நாணயங்கள், கிராம அதிகாரிகள்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0017051
TVA_BOK_0017051
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image