tva-logo

அபூபக்ர் சித்தீக் ரலி

nam a22 7a 4500
191113b1946 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17078
_ _ |c ரூ. 2. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a தாவூத்ஷா, அல்ஹாஜ் பா.
0 0 |a அபூபக்ர் சித்தீக் ரலி |c இஃது அல்ஹாஜ் பா. தாவூத்ஷா அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Apūpakr cittīk rali
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஷாஜஹான் புக் டெப்போ |b Ṣājahāṉ puk ṭeppō |c 1946
_ _ |a viii, 196 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0017078
TVA_BOK_0017078
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image