தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகார மூலமும் மதுரையாசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியருரையும்

nam a22 7a 4500
191118b1937 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17217
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகார மூலமும் மதுரையாசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியருரையும் |c இஃது புன்னாலைக்கட்டுவன் பிரமஸ்ரீ சி. கணேசையர் ந்ழுதிய உரைவிளக்கக் குறிப்புக்களூடண் நா. பொன்னையா அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Tolkāppiyam eḻuttatikāra mūlamum maturaiyāciriyar pārattuvāci nacciṉārkkiṉiyaruraiyum
_ _ |a சுன்னாகம் |a Cuṉṉākam |b திருமகள் பிரஸ் |b Tirumakaḷ piras |c 1937
_ _ |a xxi, 363, 68 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், எழுத்ததிகாரம்,
0 _ |a கணேசையர், சி.
0 _ |a பொன்னையா, நா.
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0017217
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க