முக்கூடற் பள்ளு

nam a22 7a 4500
191118b1940 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17263
_ _ |c அணா. 10
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a முக்கூடற் பள்ளு :|b1 மூலமும் குறிப்புரையும் |c இந்நூலின் பதிப்பாசிரியர் மு. அருணாசலம்.
0 0 |a Mukkūṭaṟ paḷḷu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சாது அச்சுக்கூடம் |b Cātu accukkūṭam |c 1940
_ _ |a xxxix, 96 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம்,
0 _ |a அருணாசலம், மு.
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0017263
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க