பெரியபுராணம்

nam a22 7a 4500
191120b1987 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17450
_ _ |c ரூ. 103. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஞானசம்பந்தன், அ. ச. |a Ñāṉacampantaṉ, a. Ca.
0 0 |a பெரியபுராணம் :|b1 ஓர் ஆய்வு |c ஆசிரியர் அ. ச. ஞானசம்பந்தன்
0 0 |a Periyapurāṇam
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் |b Tamiḻp palkalaik kaḻakam |c 1987
_ _ |a xxvi, 783 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு |v 75
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a புராணம்
0 _ |a இலக்கியம், பக்தி, புராணம்,
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0017450
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க