நினைவு மஞ்சரி

nam a22 7a 4500
201215b1991 ii d00 0 tam d
_ _ |a 17727
_ _ |c ரூ. 18. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சாமிநாதையர், உ.வே. |a Cāminātaiyar, u.Vē.
0 0 |a நினைவு மஞ்சரி :|b1 முதற் பாகம் |c இந்நூலினை எழுதியவர் மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷிணாதய கலாநிதி டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர்ரவர்கள்.
0 0 |a Niṉaivu mañcari
_ _ |a ஐந்தாம் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் |b Makāmakōpāttiyāya ṭākṭar u. Vē. Cāminātaiyar nūlnilaiyam |c 1991
_ _ |a iv, 236 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a கடல் கடந்துவந்த தமிழ், செண்டலங்காரர், மாவிந்த புராணம்,
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0017727
TVA_BOK_0017727
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க