tva-logo

இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சி

nam a22 7a 4500
231017b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1358
_ _ |c Rs. 9.10
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a இராஜேஸ்வரன், கே. |a Irājēsvaraṉ, kē.
1 0 |a இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சி |c ஆசிரியர் கே. இராஜேஸ்வரன்
1 0 |a Intiyap poruḷātāra vaḷarcci |c
1 _ |a Indian economic development with special reference to small scale industries
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a xiv, 492 p.
0 _ |a த.பா.நி. (க.வெ.) |a Ta.Pā.Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண்-502 |v Varicai eṇ-502
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Social Science |v Economics
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001358
TVA_BOK_0001358
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image