tva-logo

Guide to Kanchi

nam a22 7a 4500
191015b1958 ii 000 0 tam d
_ |a 13653
_ _ |c Re. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Srinivasan, M. K.
_ |a Guide to Kanchi |c M. K. Srinivasan.
_ |a Madras |b Commercial Printing and Publishing House |c 1958
_ _ |a [xx]- 39. [24] p.
|a In English
_ _ |a Guidebooks
_ _ |a Important places in Kanchi- History of Kanchi-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0013653
TVA_BOK_0013653
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image