tva-logo

Indian social reform

nam a22 7a 4500
191015b1901 ii 000 0 tam d
_ |a 13825
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
_ |a Indian social reform |c edited by C. Yajnesvara Chintamani
_ |a Madras |b Thompson and co |c 1901
_ _ |a vii- 326 p.
|a In English
_ _ |a Social science
_ _ |a Social history- Hindu women- joint family- europeans-
_ _ |a Yajnesvara Chintamani- C.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0013825
TVA_BOK_0013825
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image